welkom op strenatui

home  foto- tentoonstelling    doelstelling    doelen/ activiteiten    contact    The Box transparant    TAU    meer info    CROWDFUNDING

 

 

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door

  • het organiseren van cursussen en workshops waarbij de filosofie van 'zelfontdekking is de beste leerschool' een centrale plaats inneemt

  • het verstrekken van voorlichting en informatie over spraak en de stoornissen die hierbij kunnen optreden

  • het bevorderen van de deskundigheid voor de medewerkers van de stichting

  • het adviseren over doeltreffende materialen voor stimulering van verbale en non-verbale individuele communicatie aan personen, die al dan niet beroepsmatig zijn betrokken bij het spreken, door het voeren van een 'shop'

  • het organiseren van voorlichtingsavonden voor en/of in samenwerking met personen zoals genoemd onder artikel 2.1

  • het uitgeven van een 'nieuwsbrief', tenminste eenmaal per jaar, met een verslag van de activiteiten van het voorgaande jaar, een overzicht van het cursusaanbod, de nieuwe ontwikkelingen en verder alles wat op wat De Stichting op dat moment van belang acht

 

 

copyright  maevdh           strenatui(at)strenatui.nl                    het laatst bijgewerkt  17-02-2016 09:02

aan de informatie op deze website wordt met zorg gewerkt. de informatie is niet bedoeld als vervanging van professioneel advies. het is niet de bedoeling aan de hand van de informatie zelf diagnoses te stellen. raadpleeg een arts of andere deskundige. de auteur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van letsel of schade dan ook, voorkomend uit gebruik of misbruik van de informatie op deze website.