welkom op strenatui

home  foto- tentoonstelling    doelstelling    doelen/ activiteiten    contact    The Box transparant    TAU    meer info    CROWDFUNDING

 

 

The Box transparant

gratis download The_Box_transparant/THEBOX-boek.pdf

 

Afasietherapie op maat

 

Afasietherapie op maat is een individueel gerichte logopedische therapie. In de logopedische behandeling staat de persoon centraal. Hoe ernstig de afasie ook is, niets gaat ‘over het hoofd’ van de persoon met de afasie. De persoon maakt zelf keuzes. Wie en wat is voor de persoon belangrijk.

 

De logopedische therapie is een combinatie van stoornisgericht en participatiegericht. De stoornis is de afasie, participatie is deelname aan activiteiten, rekening houdend met de afasie.

 

Doel van afasietherapie op maat is: toename van kwaliteit van leven

 

The Box transparant neemt binnen ‘afasietherapie op maat’ een centrale plaats in.

 

Afasie is een lastige stoornis. De persoon met afasie is vaak afhankelijk op meerdere terreinen in het dagelijks leven. Met het programma ‘The Box transparant’ wordt de persoon met afasie getriggerd de linker en de rechter hersenhelft samen te laten werken. Beeldvorming en spraaktaal worden gecombineerd in een voor de cliënt logische volgorde met de cliënt zelf als onderwerp.

 

The Box transparant

 

dynamisch transparant oefenprogramma voor persoon met afasie

 

Wat onderscheidt dit programma van andere programma’s voor personen met afasie

 

Het programma is ontwikkeld in samenwerking tussen cliënt en logopedist

De persoon met afasie is zelf het programma

Het ontstane therapiemateriaal is uitsluitend bestemd voor de persoon zelf tenzij deze akkoord is met delen met anderen

Als sprake is van delen met anderen door verkoop is er gedeeld copyright

Winst uit eventuele verkoop van het ontwikkeld materiaal wordt gelijk verdeeld tussen de copyrighthouders

‘The Box transparant’ is een handelsmerk. Registratie als handelsmerk is aangevraagd

 

 

  

 

 

 

The BOX transparant is een dynamisch oefenprogramma voor personen met afasie

 

Stap 1  - beeldverhaal

Stap 2  - memory

Stap 3  - tekst

Stap 4  - placemats

Stap 5  - kwartet

Stap 6  - de film

Stap 7  - opschrijfboekje en usb-stick

 

De activiteit of handeling is in dienst van het verminderen/opheffen van de stoornis betreffende taalbegrip en taalproductie.

 

copyright  maevdh           strenatui(at)strenatui.nl                    het laatst bijgewerkt  17-02-2016 09:12

aan de informatie op deze website wordt met zorg gewerkt. de informatie is niet bedoeld als vervanging van professioneel advies. het is niet de bedoeling aan de hand van de informatie zelf diagnoses te stellen. raadpleeg een arts of andere deskundige. de auteur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van letsel of schade dan ook, voorkomend uit gebruik of misbruik van de informatie op deze website.